Dan Zhi Ziao Yao San (90 caplets)

303-329-6135

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
005462

Dan Zhi Xiao Yao San (Moutan & Gardenia Rambling Powder) 

Pattern Discrimination

A liver/spleen disharmony with depressive heat, especially depressive heat which has entered the blood aspect or division


Ingredients

Chai Hu (Radix Bupleuri) 346.2 mg
Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis) 346.2 mg
Bai Shao (Radix Alba Paeoniae) 346.2 mg
Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) 346.2 mg
Fu Ling (Poria) 346.2 mg
Mu Dan Pi (Cortex Moutan) 173.1 mg
Zhi Zi (Fructus Gardeniae) 173.1 mg
mix-fried Gan Cao (Radix Glycyrrhizae) 173.1 mg