Ding Xian Wan (90 caplets)

$24.50
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
006154

Ding Xian Wan(Stop Wind Pill)

This formula comes from Cheng Guo-peng’s Qing dynasty Yi Xue Xin Yu (Awakening the Heart to the Study of Medicine) published in 1732. Our version is a 7:1 concentrated extract in a 750mg caplet.

Pattern Discrimination

 

Wind and phlegm blocking and obstructing the clear orifices


Ingredients

 

Dan Shen (Radix Salviae Miltiorrhizae)

239 mg

Mai Dong (Tuber Ophiopogonis)

239 mg

Tian Ma Mi Huan Jun (Armillariae)

159.3 mg

Gou Teng (Ramulus cum Uncis Uncriae)

159.3 mg

Zhe Bei Mu (Bulbus Fritillariae cirrhosae)

159.3 mg

Ban Xia (Rhizoma Pinelliae)

159.3 mg

Fu Ling (Poria)

159.3 mg

Fu Shen (Sclerotium Pararadicis Poriae)

159.3 mg

Bai Jiang Can (Bombyx Batryticatus)

106.2 mg

Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)

106.2 mg

Yuan Zhi (Radix Polygalae)

106.2 mg

Dan Nan Xing (bile-processed Rhizoma Arisaematis)

82.8 mg

Shi Chang Pu (Rhizoma Acori Tatarinowii)

82.8 mg

Hu Po (Succinum)

82.8 mg

Deng Xin Cao (Medulla Junci)

82.8 mg

Gan Cao (Radix Glycrrhizae)

76.5

Zhu Ru (Caulis Bambusae in Taeniis

49.5

Sheng Jiang (Rhizoma Zingiberis Recens)

40.4