You Gui Wan (90 caplets)

$25.90
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
006207

You Gui Wan (Restore the Right [Kidney] Pills)

This formula comes from Zhang Jing-yue’s late Ming dynasty Jing Yue Quan Shu (Jing-yu’es Complete Writings) published in 1624. Our version is a 7:1 concentrated extract in a 750mg caplet.


Pattern Discrimination

Kidney yang vacuity


Ingredients

 

Shu Di Huang (cooked Radix Rehmanniae)

428.8 mg

Ba Ji Tian (Radix Moriande) 214.2 mg

214.2 mg

Fu Zi (Radix Lateralis Praeparata Aconiti)

214.2 mg

Rou Gui (Cortex Cinnamomi) 

214.2 mg

Shan Yao (Radix Dioscoreae)

214.2 mg

Gou Qi Zi (Fructus Lycii)

214.2 mg

Tu Si Zi (Semen Cuscutae)

214.2 mg

*Du Zhong (Cortex Eucommiae)

214.2 mg

Shan Zhu Yu (Fructus Corni)

160.9 mg

Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)

160.9 mg

      *  Contains Latex