Jin Gui Shen Qi Wan (90 caplets)

$25.90
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
006166

Jin Gui Shen Qi Wan (Golden Cabinet Kidney Qi Pills)

This formula comes from Zhang Zhong-jing’s late Han dynasty Jin Gui Yao Lue (Essentials from the Golden Cabinet). Our version is a 7:1 powdered extract in a 750mg caplet.

Pattern Discrimination

1) Kidney yang vacuity, 2) kidney yin & yang dual vacuity

Ingredients

Sheng Di Huang (uncooked Radix Rehmanniae) 666.9 mg
Shan Zhu Yu (Fructus Corni) 333.3 mg
Shan Yao (Radix Dioscoreae) 333.3 mg
Ze Xie (Rhizoma Alismatis) 249.9 mg
Fu Ling (Poria) 249.9 mg
Mu Dan Pi (Cortex Moutan) 249.9 mg
Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi) 83.4 mg
Fu Zi (Radix Lateralis Praeparata Aconiti) 83.4 mg