Qi Ju Di Huang Wan (90 caplets)

303-329-6135

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
006801

Qi Ju Di Huang Wan (Lycium & Chrysanthemum Rehmannia Pills)

 This formula comes from Dong Xi-yuan’s Qing dynasty Yi Ji Bao Jian (Precious Mirror of the Records of Medicine) published in 1777 CE. Our version is a 7:1 powdered extract in a 750 mg caplet.

Pattern Discrimination

 Liverkidney yin vacuity with possible heat

Ingredients

Shu Di Huang (cooked Radix Rehmanniae) 587.4 mg
Shan Zhu Yu (Fructus Corni) 293.4 mg
Shan Yao (Radix Dioscoreae) 293.4 mg
Fu Ling (Poria) 293.4 mg
Ze Xie (Rhizoma Alismatis) 293.4 mg
Mu Dan Pi (Cortex Moutan) 293.4 mg
Ju Hua (Flos Chrysanthemi) 97.8 mg
Gou Qi Zi (Fructus Lycii) 97.8 mg