Zhi Bai Di Huang Wan (90 caplets)

$25.90
(No reviews yet) Write a Review

Zhi Bai Di Huang Wan (Anemarrhena & Phellodendron Rehmannia Pills)

This formula comes from Qin Jing-ming’s Qing dynasty Zheng Yin Mai Zhi (Patterns, Causes, Pulses & Treatments) published in 1702 CE. Our version is a 7:1 powdered extract in a 750 mg caplet.


Pattern Discrimination

Kidney yin vacuity with internal heat


Ingredients

Shu Di Huang (cooked Radix Rehmanniae)   592.2 mg
Shan Zhu Yu (Fructus Corni)   296.1mg
Shan Yao (Radix Dioscoreae)   296.1 mg
Ze Xie (Rhizoma Alismatis)   266.4 mg
Fu Ling  (Poria)   266.4 mg
Mu Dan Pi  (Cortex Moutan)   177.6 mg
Zhi Mu  (Rhizoma Anemarrhenae)   177.6 mg
Huang Bai (Cortex Phellodendri)   177.6 mg